Lệnh ghép ngắn Ethernet cho Microsoft Windows* dành cho PowerShell*

19814
5/8/2024

Giới thiệu

Lệnh ghép ngắn Ethernet cho Microsoft Windows* dành cho PowerShell*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 565.7 KB
  • SHA256: BA330BFD3F93056F9CB755DE59FF3C5E31E6556E9F702D8D91D3E554997D1DBD

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa lệnh ghép ngắn Ethernet dành cho Microsoft Windows* dành cho PowerShell*, cho phép bạn nhận thông tin, định cấu hình cài đặt hoặc gỡ lỗi trên các thiết bị Intel® Ethernet được hỗ trợ. Không phải tất cả phần cứng và hệ điều hành đều hỗ trợ tất cả các lệnh ghép ngắn.

  • Lệnh ghép ngắn Ethernet được hỗ trợ trên Intel® Ethernet 700 Series và các thiết bị mới hơn.
  • Ghi nhật ký chương trình cơ sở chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị Intel® Ethernet 800 Series.

Ghi nhật ký chương trình cơ sở

Trong Windows, bạn sử dụng lệnh ghép ngắn trình điều khiển PowerShell và Ethernet để đặt cấu hình cho nhật ký chương trình cơ sở và tạo nhật ký.

Nhật ký chương trình cơ sở được tạo ở định dạng nhị phân và phải được giải mã bởi Hỗ trợ khách hàng. Thông tin được thu thập chỉ liên quan đến chương trình cơ sở và phần cứng cho mục đích gỡ lỗi.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt trình điều khiển cơ sở và NVM mới nhất.

Cài đặt

Đối với hầu hết các thiết bị Intel Ethernet:

1. Tải xuống tệp zip bằng lệnh ghép ngắn trình điều khiển Ethernet từ Trung tâm Tải xuống Intel.

2. Lưu tệp zip vào hệ thống bạn đang cố gắng gỡ lỗi.

3. Giải nén các tập tin từ các tập tin zip.

4. Trong các tệp được giải nén, nhấp đúp vào Ethernet_Cmdlets.exe.

Lệnh ghép ngắn sẽ tự động cài đặt vào thư mục mô-đun PowerShell của người dùng hiện tại (ví dụ: vào C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Modules\IntelEthernetCmdlets).

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn mà không cần nhập mô-đun theo cách thủ công.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem readme.txt đi kèm hoặc tải xuống Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp Intel® Ethernet readme.txt

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.