Intel® Server Board mềm cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP (SFUP) cho Windows* và Linux*

19813
11/17/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cho BIOS Dòng M50CYP và Gói Cập nhật Vi chương trình Hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*. (R01.01.0005)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 71.8 MB
 • SHA1: E4EC821AF61D407ACE7776919EF7DF79F2C2B702

Mô tả chi tiết

********************************************************************************

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

 • BIOS hệ thống - R01.01.0005
 • Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.62
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.88.e5f45b9c
 • FRUSDR - 0,40
 • Pmem - 2.2.0.1553
 • CPLD - v3P5
 • sysfwupdt - Phiên bản 15.0.3

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng M50CYP

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất


GHI CHÚ QUAN TRỌNG


 • Kiểm tra Chương trình cơ sở không được áp dụng, do đó các bản cập nhật sẽ được kích hoạt ngay cả khi các phiên bản trong hệ thống và trong gói SFUP là như nhau!
 • KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ điện năng khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được!
 • KHÔNG cố gắng đảo ngược phần mềm hệ thống sau khi được tải lên hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được!
 • Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành Windows* và Linux *!
 • Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất!

Yêu cầu phần mềm hệ thống


Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

 • BIOS hệ thống - R01.01.0004 hoặc mới hơn
 • Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.058 hoặc mới hơn
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.87.be6beeae hoặc mới hơn
 • FRUSDR - 0,38 hoặc mới hơn
 • CPLD - v3p4 hoặc mới hơn
 • Pmem - 2.2.0.1553


Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.