Bo mạch Máy chủ Intel® Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng M50CYP (SFUP) dành cho Windows* và Linux*

19813
11/3/2023

Giới thiệu

Cung cấp Bo mạch Máy chủ Intel®BIOS dòng M50CYP và Gói cập nhật chương trình cơ sở hệ thống (SFUP) cho Windows * và Linux *. (R01.01.0009)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 46.3 MB
 • SHA1: E93F255ABE079A717895316B3DE6C44C66CE0A9D

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau và tiện ích cập nhật:

 • BIOS hệ thống: R01.01.0009
 • ME Firmware: 04.04.04.500
 • BMC Firmware: 2.92.19c01286
 • FRUSDR: 0,46
 • Pmem: 2.2.0.1553
 • CPLD: v4P9
 • sysfwupdt - Phiên bản 16.0.9

LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Kiểm tra chương trình cơ sở không được áp dụng, do đó các bản cập nhật sẽ được kích hoạt ngay cả khi các phiên bản trong hệ thống và trong gói SFUP giống nhau
 • KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc tháo nguồn khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không thể hoạt động.
 • KHÔNG cố gắng giảm rev phần mềm hệ thống sau khi tải vào hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không thể hoạt động.
 • Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này chỉ được cài đặt bằng môi trường điều hành windows và Linux.
 • Không sửa đổi bất kỳ tệp tập lệnh nào. Các tập lệnh như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.
 • Tham khảo hướng dẫn sử dụng có sẵn trong thư mục sysfwupdt để biết bất kỳ lệnh cập nhật sceanrios hoặc sysfwupdt nào.
 • Tệp ".cap" ITK cần được tùy chỉnh nếu không cập nhật "tệp .cap" sẽ không thành công

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỖ TRỢ

Intel(® Dòng bo mạch máy chủ M50CYP.

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất


NỘI DUNG SOFUP

Windows : thư mục startup.bat và sysfwupdt_win chứa tệp thực thi sysfwupdt cho HĐH windowsx64 bit.

Linux : startup.sh và sysfwupdt_linux thư mục chứa .rpm có thể cài đặt

cho RHEL, SLES và UBUNTU

CẬP NHẬT : bios_cap_update.bat, bios_cap_update.sh, bios_update.bat, bios_update.sh, bmc_update.bat, bmc_update.sh, cpld_update.bat, cpld_update.sh, dimms_update.bat, dimms_update.sh, driver_install.bat, driver_uninstall.bat, frusdr_update.bat, frusdr_update.sh, startup.bat, startup.sh, sysfwupdt_install.sh, sysfwupdt_uninstall.sh

 • BIOS : R01010008_TennesseePass_LBG_ICX_UpdateCapsule_prd.bin
 • BMC : TennesseePass-bmc_prod_signed_cap_2.91.cb510bad.bin
 • CPLD : pfr_tnp_627p4_v4p7_cfm1_auto_prd.bin
 • TÔI : NA
 • FD : NA
 • DIMM : fw_bwva1_2.2.0.1553_rel.bin
 • FRU : D50TNP1SBCR.fru, D50TNP1SB.fru
 • KhácFRU: NA
 • SDR: D50TNP.sdr
 • CFG: master.cfg, sdr_update_noprompt.cfg
 • PDF: CR_FW_CRFW_2.2.0.1553_Intel_Optane_persistent_memory_200_series_FW_Release_Notes_1553.pdf

YÊU CẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ đích PHẢI đáp ứng

Sau đây, nếu không bản cập nhật có thể không thành công:

Ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

 • BIOS hệ thống - R01.01.0008
 • ME Firmware - 04.04.04.301
 • Phần mềm điều khiển BMC - 2.91.8a19dcde
 • FRUSDR - 0,46
 • Pmem - 2.2.0.1553
 • CPLD - v4P7

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.