Intel® Server Board gói cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP (SFUP) cho Windows* và Linux*

19813
6/8/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cho BIOS Dòng M50CYP và Gói Cập nhật Vi chương trình Hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*. (R01.01.0003)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 68.5 MB
  • SHA1: 871634B90A475668C3832CA3708C6512C24CBAB4

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

BIOS hệ thống - R01.01.0003
Chương trình cơ sở ME - 04.04.03.53
Chương trình cơ sở BMC - 2.81.99b20e11
FRUSDR - 0,35
Pmem - 2.2.0.1553
CPLD - v3P3

sysfwupdt.efi - Phiên bản 14.2 Build 11

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng M50CYP
Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất.

YÊU CẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

BIOS hệ thống - R01.01.0001 hoặc mới hơn
Chương trình cơ sở BMC - 2.78 hoặc mới hơn
FRUSDR - 0.34 hoặc mới hơn
CPLD - 3p2 hoặc mới hơn

Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

  • Kiểm tra chương trình cơ sở không được áp dụng, do đó các bản cập nhật sẽ được kích hoạt ngay cả khi các phiên bản trong hệ thống và trong gói SFUP là như nhau.
  • KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ điện năng khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.
  • KHÔNG cố gắng đảo ngược phần mềm hệ thống sau khi được tải lên hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.
  • Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành Windows* và Linux*.
  • KHÔNG sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.