Intel® Killer Performance Suite - Phiên bản beta (3.0.1564)

19812
6/9/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt beta Wi-Fi, trình điều khiển Ethernet và Phần mềm Killer 3.0 cho các sản phẩm Intel® Killer™.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 34.1 MB
 • SHA1: D8991200C4F11F4C80035EFCC0655D840885E7D8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản Beta: 3.0.1546 phiên bản của gói Intel® Killer Performance Suite cài đặt Windows® 10 Wi-Fi, trình điều khiển Ethernet và Phần mềm Killer 3.0 cho các sản phẩm Intel® Killer sau:

  • 22.40.0.7 cho Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
  • 1.0.2.13 dành cho Intel® Killer™ E3100
  • 10.047.0121.2021 cho Intel® Killer™ E3000, E3100G, E2500, E2600
  • 3.1021.509.1 cho Phần mềm Mạng Killer

Ghi chú:

Lưu ý: Phiên bản Phát hành phần mềm này không bao gồm các trình điều khiển mới cho Killer E2200, Killer E2400, Killer
E2500, Killer 1525 Wireless, Killer 1535 Wireless, Killer 1435 Wireless hoặc Killer AX500 Wireless
Adapter.

Có gì mới không

 • Killer Intelligence Center - UI mới cho Killer 3.0 phát hành.
 • Hiện đã mặc định bật phát hiện băng thông tự động.
 • Cần có Ứng dụng Microsoft Store dành cho Trung tâm điều khiển Killer (Beta). Liên kết lưu trữ

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant động phát hiện các bản cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.