Intel® Killer Performance Suite - Phiên bản beta (3.0.1564)

19812
6/9/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt bản beta Wi-Fi, trình điều khiển Ethernet và Phần mềm Killer 3.0 cho các Intel® Killer™ phẩm mới.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 34.1 MB
 • SHA1: D8991200C4F11F4C80035EFCC0655D840885E7D8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản beta: 3.0.1546 phiên bản của gói Intel® Killer Performance Suite cài đặt Các sản phẩm Windows® 10 Wi-Fi, Ethernet và Killer Software 3.0 cho các sản phẩm Intel® Killer sau:

  • 22.40.0.7 cho Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
  • 1.0.2.13 cho Intel® Killer™ E3100
  • 10.047.0121.2021 cho Intel® Killer™ E3000, E3100G, E2500, E2600
  • 3.1021.509.1 cho Phần mềm Kết nối mạng Killer

Ghi chú:

Lưu ý: Phiên bản Phát hành Phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho Killer E2200, Killer E2400, Killer
E2500, Killer 1525 Wireless, Killer 1535 Wireless, Killer 1435 Wireless hoặc Killer AX500 Wireless
Adapter.

Có gì mới không

 • Killer Intelligence Center - Giao diện người dùng mới cho các bản phát hành Killer 3.0.
 • Hiện đã mặc định bật tính năng phát hiện băng thông tự động.
 • Cần có ứng dụng Microsoft Store dành cho Killer Control Center (Beta) riêng. Liên kết cửa hàng

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.