Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP cho UEFI

19810
11/8/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cập nhật cho BIOS dòng M50CYP và Gói cập nhật chương trình cơ sở cho UEFI. (R01.01.0004)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 25 MB
 • SHA1: 9DE05683908965BF45421071AD4080D36DD29686

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG:

 • Để hoàn thành quá trình cập nhật CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, phải thực hiện startup.nsh, nó sẽ cập nhật CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS và sau đó hệ thống sẽ tự động khởi động lại. Sau khi đặt lại, màn hình sẽ tắt và đèn LED ID màu xanh dương sẽ sáng trong vài phút. Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật, đèn LED ID sẽ được tắt và hệ thống sẽ khởi động lại.
 • Do cấu trúc mới của FW sử dụng PFR, lần đầu tiên máy chủ khởi động lại khi FW được cập nhật, sẽ mất khoảng 10 phút khi khởi động lại đầu tiên để kết thúc quá trình cập nhật, vào thời điểm đó màn hình sẽ tắt và đèn LED hệ thống sẽ nhấp nháy màu xanh lá/màu amber, sau 3 phút đầu tiên, đèn LED ID màu xanh sẽ được bật chắc chắn, sau khi quá trình hoàn thành, đèn LED ID sẽ tắt và hệ thống sẽ bật lại, sau khi màn hình sau, máy chủ có thể được khởi động lại lần thứ hai. Thời gian kết thúc quá trình cập nhật FW là một hành vi mong đợi và chỉ được trình bày trong phần khởi động lại đầu tiên của quá trình cập nhật FW.

Vui lòng tham khảo tập tin "Readme and Update Instructions" để biết chi tiết về quy trình cập nhật.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

 • BIOS hệ thống - R01.01.0004
 • Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.58
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.87.be6beeae
 • FRUSDR - 0,38
 • Pmem - 2.2.0.1553
 • CPLD - v3P4
 • sysfwupdt.efi - Phiên bản 14.2 Build 11


Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

 • - BIOS hệ thống - R01.01.0003 hoặc mới hơn
 • - Chương trình cơ sở BMC - 2.81.99b20e11 hoặc mới hơn
 • - FRUSDR - 0,35 hoặc mới hơn
 • - CPLD - v3p3 hoặc mới hơn

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.