Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP cho UEFI

19810
5/10/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cập nhật cho BIOS và Chương trình cơ sở dòng M50CYP cho UEFI. (R01.01.0005)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 27.3 MB
  • SHA1: 49EE7246CEF67670D5386E6304F4F92DDF5FD829

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG:

  • Để hoàn thành quá trình cập nhật CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, phải thực hiện startup.nsh, nó sẽ cập nhật CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS và sau đó hệ thống sẽ tự động khởi động lại. Sau khi đặt lại, màn hình sẽ tắt và đèn LED ID màu xanh dương sẽ sáng trong vài phút. Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật, đèn LED ID sẽ được tắt và hệ thống sẽ khởi động lại.
  • Do cấu trúc mới của FW sử dụng PFR, lần đầu tiên máy chủ khởi động lại khi FW được cập nhật, sẽ mất khoảng 10 phút khi khởi động lại đầu tiên để kết thúc quá trình cập nhật, vào thời điểm đó màn hình sẽ tắt và đèn LED hệ thống sẽ nhấp nháy màu xanh lá/màu amber, sau 3 phút đầu tiên, đèn LED ID màu xanh sẽ được bật chắc chắn, sau khi quá trình hoàn thành, đèn LED ID sẽ tắt và hệ thống sẽ bật lại, sau khi màn hình sau, máy chủ có thể được khởi động lại lần thứ hai. Thời gian kết thúc quá trình cập nhật FW là một hành vi mong đợi và chỉ được trình bày trong phần khởi động lại đầu tiên của quá trình cập nhật FW.

Vui lòng tham khảo tập tin "Readme and Update Instructions" để biết chi tiết về quy trình cập nhật.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

BIOS hệ thống - R01.01.0005

Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.62

Chương trình cơ sở BMC - 2.88.e5f45b9c

FRUSDR - 0,40

Pmem - 2.2.0.1553

CPLD - v3P5

sysfwupdt.efi - Phiên bản 15.0.3


YÊU CẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

  • BIOS hệ thống - R01.01.0004 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.058
  • Chương trình cơ sở BMC - 2.87.be6beeae hoặc mới hơn
  • FRUSDR - 0,38 hoặc mới hơn
  • CPLD - v3p4 hoặc mới hơn
  • Pmem - 2.2.0.1553

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.