Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP cho UEFI

19810
5/26/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cập nhật cho BIOS và Chương trình cơ sở dòng M50CYP cho UEFI. (R01.01.0003)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 28.3 MB
  • SHA1: 276395178A72752B8CDDA5DD8FF8F3138CD1B079

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG:
Là một phần của quá trình cập nhật chương trình cơ sở, hệ thống sẽ được khởi động lại 2 lần.
Khi khởi động lại màn hình đầu tiên, màn hình sẽ tắt trong khoảng 16 phút.
Vào lần khởi động lại thứ hai, màn hình sẽ tắt trong khoảng 3 phút.

Trong tất cả quá trình cập nhật chương trình cơ sở bao gồm hai lần khởi động lại:
Không THÁO Cáp nguồn!
Không Nút nguồn NHẤN!
Không THÁO USB ra!
Nếu không, bạn có thể kết xuất hệ thống của mình không hoạt động được!

Có thể tìm thấy thêm thông tin trên Readme và Hướng dẫn cập nhật.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

BIOS hệ thống - R01010003
Chương trình cơ sở ME - 04.04.03.53
Chương trình cơ sở BMC - 2.81.99b20e11
FRUSDR - 0,35
Pmem - 2.2.0.1553
CPLD - v3P3

sysfwupdt.efi - Phiên bản 14.2 Build 11


YÊU CẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

BIOS hệ thống - R01.01.0001 hoặc mới hơn
Chương trình cơ sở BMC - 2.78 hoặc mới hơn
FRUSDR - 0.34 hoặc mới hơn
CPLD - 3p2 hoặc mới hơn

Để biết các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.