Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

19809
5/24/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển lưu trữ chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) thế hệ Intel RAID 2.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 1.3 MB
  • SHA1: CCC4DCEF4478A0FEFF28A0AD147940099959DD76

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Bộ điều khiển sử dụng chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) thế hệ Intel RAID sau:

  • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
    • Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

Quan trọng
Trình điều khiển trong gói này cho Windows Server* đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.
Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển.
Nếu quá trình nâng cấp/cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có cấp độ bản vá hệ điều hành chính xác, có thể gặp sự cố hệ thống.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.716.03.00
Hệ điều hành được hỗ trợ = Windows Server 2019 và 2019H1, Windows Server 2016
Lưu ý: Để biết khả năng tương thích hệ điều hành, cũng tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyên bạn nên nâng cấp Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Các chủ đề liên quan:
Cách tải trình điều khiển RAID trong khi cài đặt Windows Server 2016

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.