Trình điều khiển mạng onboard cho Linux* Hệ thống Máy chủ Intel® dòng S9200WK

19804
10/3/2022

Giới thiệu

Cung cấp bản phát hành trình điều khiển mạng onboard Hệ thống Máy chủ Intel® dòng S9200WK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 753.5 MB
  • SHA1: 773CF3B9BB8C9D2A9C514F8D8490C32A0DF0C3AD

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển mạng onboard cho Linux* Hệ thống Máy chủ Intel® dòng S9200WK.

Lưu ý
Tham khảo trước tập tin readme.txt để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.