Công cụ cập nhật vi chương trình Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN

19795
4/26/2021

Giới thiệu

Cập nhật Thunderbolt™ 3 Điều khiển Cơ sở cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN (46).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 38145C6D2C2471D90871191B352B1896D0E4C1D6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật Thunderbolt™ 3 điều khiển cơ sở cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN.

Có gì mới trong phiên bản này

  • Cải tiến bảo mật

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.