Trình điều khiển mạng onboard cho các ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A

19783
5/14/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển mạng onboard Intel® Server Board dòng M50CYP và D50TNP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 7.9*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*
  • Kích thước: 677.4 MB
  • SHA1: C2B5E999CB19A0D2064962AC19071FA8FB63039B

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển mạng onboard Intel® Server Board dòng M50CYP và D50TNP.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

  • Windows Server 2016,2019
  • RHEL 7.9, 8.3
  • SLES 15 SP2
  • Cập nhật ESXi 6.7 3, cập nhật 7.0 2

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.