Intel® Server Board bios dòng D50TNP và Gói cập nhật vi chương trình hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*

19781
12/30/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa Gói Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống (SFUP) cho Dòng Intel® Server Board D50TNP cho Windows* và Linux* (R01.01.0007)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 45.7 MB
 • SHA1: 3C00840E25B42755DB316F84D35401E710DC4E0C

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa BIOS và Gói cập nhật chương trình cơ sở hệ thống (SFUP) cho Dòng Intel® Server Board D50TNP và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP thích hợp —để sử dụng với Windows* và Linux*

Mục đích

Hướng dẫn Vận hành và Cài đặt Gói Cập nhật Vi chương trình Hệ thống Windows và Linux (SFUP)

Intel đặc biệt khuyên bạn nên đọc Readme and Update Instructions.txt trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu đã ghi sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Phát hành - ngày 30 tháng 12 năm 2022Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và các tiện ích cập nhật sau:

 • BIOS hệ thống: R01.01.0007
 • Chương trình cơ sở ME: 04.04.04.202
 • Chương trình cơ sở BMC: 2.90.e5e4d391
 • FRUSDR: 0.44
 • Pmem: 2.2.0.1553
 • CPLD: v4P2
 • sysfwupdt.efi - Phiên bản 16.0.7

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng D50TNP

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất

Ghi chú quan trọng

Kiểm tra chương trình cơ sở không được áp dụng, do đó các bản cập nhật sẽ được kích hoạt ngay cả khi các phiên bản trong hệ thống và trong gói SFUP là như nhau.

KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ điện năng khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

KHÔNG cố gắng đảo ngược phần mềm hệ thống sau khi được tải vào hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành Windows và Linux.

Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

 • BIOS hệ thống: R01.01.0006 hoặc mới hơn
 • Chương trình cơ sở ME: 04.04.04.202
 • Chương trình cơ sở BMC: 2.89.7e3b728b hoặc mới hơn
 • FRUSDR: 0.42 hoặc mới hơn
 • CPLDL: v3P9 hoặc mới hơn
 • Pmem: 2.2.0.1553

Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Điều kiện tiên quyết trước khi chạy các lệnh Windows và Linux - tham khảo Readme và Update Instructions.txt

Thông tin quan trọng cho quy trình cập nhật

 • Windows: Khi startup.bat được thực hiện từ FSUP, thứ tự cập nhật là CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR và BIOS theo sau bởi một thiết lập lại hệ thống.
 • Linux: Khi "sh startup.sh" được thực hiện từ FSUP, nó sẽ gỡ cài đặt sysfwupdt hiện có (nếu có) và cài đặt sysfwupdt mới nhất. từ FSUP. Thứ tự cập nhật là CPLD, PMEM, BMC, FRUSDR và BIOS theo sau bởi một thiết lập lại hệ thống.
 • Khi lệnh khởi động Windows và Linux hoàn tất cập nhật CPLD/Pmem/BMC/FRUSDR/BIOS, hệ thống sẽ tự động khởi động lại hai lần, vào thời điểm đó màn hình sẽ tắt và đèn LED ID màu xanh dương sẽ được bật, sau khi quá trình hoàn thành, đèn LED ID sẽ được tắt và hệ thống sẽ bật lại.
 • Do cấu trúc mới của FW sử dụng PFR, lần đầu tiên máy chủ được khởi động lại khi FW đã được cập nhật, sẽ mất khoảng 18 phút khi khởi động lại đầu tiên để kết thúc quá trình cập nhật. Trong thời gian đó màn hình sẽ tắt và đèn LED hệ thống sẽ nhấp nháy màu xanh lá/màu amber, sau 4 phút đầu tiên, đèn LED ID màu xanh dương sẽ được bật. Sau khi hoàn tất quá trình, đèn LED ID sẽ được tắt và hệ thống sẽ bật lại. Sau khi màn hình hậu, máy chủ sẽ được khởi động lại lần thứ hai và sẽ mất khoảng 3 phút nữa với màn hình tắt để kết thúc quá trình cập nhật và nguồn điện trên máy chủ trở lại.

Thời gian kết thúc quá trình cập nhật FW là một hành vi mong đợi và chỉ được trình bày trong phần khởi động lại đầu tiên và thứ hai của quá trình cập nhật FW.

Có thể tìm thấy thêm thông tin trên Readme and Update Instructions.txt

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.