Intel® Server Board cập nhật dòng D50TNP và Gói cập nhật chương trình cơ sở cho UEFI

19780
3/25/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Intel® Server Board D50TNP cho UEFI (R01.01.0005).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 27.1 MB
 • SHA1: B5E9492950F179062B398B0AE70E4FE8B25472D0

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board D50TNP và dòng Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP thích hợp —để sử dụng với vỏ Giao diện phần cứng mở rộng hợp nhất được nhúng công nghệ của Intel (UEFI).

Mục đích

Hướng dẫn vận hành và cài đặt Gói cập nhật hệ thống uEFI (SUP)

Intel đặc biệt khuyên bạn nên đọc Readme and Update Instructions.txt trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu đã ghi sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Phát hành - ngày 13 tháng 3 năm 2022

********************************************************************************

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

 • BIOS hệ thống: R01.01.0005
 • Chương trình cơ sở ME: 04.04.04.62
 • Chương trình cơ sở BMC: 2.88.e5f45b9c
 • FRUSDR: 0.40
 • Pmem: 2.2.0.1553
 • CPLD: v3P5
 • sysfwupdt.efi - Phiên bản 15.0.3

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng D50TNP

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất

Ghi chú quan trọng

Đây là gói FW sản xuất. Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành uEFI nhúng.

Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

Đã thêm chức năng mới để kiểm tra phiên bản FW trên hệ thống hiện tại, điều này có thể đảm bảo rằng dữ liệu BIOS hệ thống, Chương trình cơ sở BMC, CPLD, FRU&SDR hoặc Bộ nhớ liên tục cần được cài đặt lại sau khi thực hiện cập nhật ban đầu. Gói bao gồm các tệp lệnh độc lập có thể chạy riêng lẻ.

Các tập tin này bao gồm:

UpdBIOS_TNP.nsh

UpdD50TNP.nsh

UpdCPLD_TNP.nsh

tnpFwUpdateBMC.nsh

Cập nhậtPmemFW.nsh

KHÔNG sử dụng các tệp này cho đến khi hệ thống được cập nhật và sử dụng tệp startup.nsh.

Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

 • BIOS hệ thống: R01.01.0004 hoặc mới hơn
 • Chương trình cơ sở ME: 04.04.04.058
 • Chương trình cơ sở BMC: 2.87.be6beeae hoặc mới hơn
 • FRUSDR: 0.38 hoặc mới hơn
 • CPLDL: v3p4 hoặc mới hơn
 • Pmem: 2.2.0.1553

Thông tin quan trọng cho quy trình cập nhật

Là một phần của quá trình cập nhật chương trình cơ sở, hệ thống sẽ được khởi động lại 2 lần. Khi khởi động lại đầu tiên, màn hình sẽ tắt trong khoảng 18 phút. Vào lần khởi động lại thứ hai, màn hình sẽ tắt trong khoảng 4 phút.

Trong tất cả quá trình cập nhật chương trình cơ sở bao gồm hai lần khởi động lại:

Không THÁO Cáp nguồn!

Không nhấn nút nguồn!

Không THÁO USB!

NẾU KHÔNG, bạn có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được!

Có thể tìm thấy thêm thông tin trên Readme and Update Instructions.txt

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.