Intel® Server Board cập nhật dòng D50TNP và Gói cập nhật chương trình cơ sở cho UEFI

19780
5/25/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Intel® Server Board D50TNP cho UEFI (R01.01.0003).

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 28.6 MB
 • SHA1: 343314BB5DAD233E0242DAC6A8ED9C23B6A266C9

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board D50TNP và dòng Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP thích hợp —để sử dụng với vỏ Giao diện phần cứng mở rộng hợp nhất được nhúng công nghệ của Intel (UEFI).

Mục đích

Hướng dẫn vận hành và cài đặt Gói cập nhật hệ thống uEFI (SUP)

Intel đặc biệt khuyên bạn nên đọc Readme and Update Instructions.txt trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu đã ghi sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Phát hành ngày 24 tháng 05 năm 2021

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và các tiện ích cập nhật sau:

BIOS hệ thống: R01.01.0003
Chương trình cơ sở ME: 04.04.03.53
Chương trình cơ sở BMC: 2.81.99b20e11
FRUSDR: 0.35
Pmem: 2.2.0.1553
CPLD: v3P3

sysfwupdt.efi: Phiên bản 14.2 Build 11

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng D50TNP
Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất

Ghi chú quan trọng

 • Đây là gói FW sản xuất. Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành uEFI nhúng.
 • Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.
 • Đã thêm chức năng mới để kiểm tra phiên bản FW trên hệ thống hiện tại, điều này có thể đảm bảo rằng dữ liệu BIOS hệ thống, Chương trình cơ sở BMC, CPLD, FRU&SDR hoặc Bộ nhớ liên tục cần được cài đặt lại sau khi thực hiện cập nhật ban đầu. Gói bao gồm các tệp lệnh độc lập có thể chạy riêng lẻ.

Các tập tin này bao gồm:

 • UpdBIOS_TNP.nsh
 • UpdD50TNP.nsh
 • UpdCPLD_TNP.nsh
 • tnpFwUpdateBMC.nsh
 • Cập nhậtPmemFW.nsh

KHÔNG sử dụng các tệp này cho đến khi hệ thống được cập nhật và sử dụng tệp startup.nsh.

Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

BIOS hệ thống: R01.01.0001 hoặc mới hơn
Chương trình cơ sở BMC: 2.78 hoặc mới hơn
FRUSDR: 0.34 hoặc mới hơn
CPLDL: 3p2 hoặc mới hơn

Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Thông tin quan trọng cho quy trình cập nhật

Là một phần của quá trình cập nhật chương trình cơ sở, hệ thống sẽ được khởi động lại 2 lần. Khi khởi động lại đầu tiên, màn hình sẽ tắt trong khoảng 18 phút. Vào lần khởi động lại thứ hai, màn hình sẽ tắt trong khoảng 4 phút.

Trong tất cả quá trình cập nhật chương trình cơ sở bao gồm hai lần khởi động lại:
Không THÁO Cáp nguồn!
Không nhấn nút nguồn!
Không THÁO USB!
NẾU KHÔNG, bạn có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được!

Có thể tìm thấy thêm thông tin trên Readme và Hướng dẫn cập nhật.

Quy trình cài đặt chung

 1. Giải nén nội dung của gói cập nhật và sao chép tất cả các tệp vào thư mục gốc của phương tiện di động (ổ di động USB).
 2. Cắm ổ di động USB vào bất kỳ cổng USB nào có sẵn trên hệ thống để được cập nhật.
 3. Bật nguồn máy chủ và tải vỏ uEFI.
 4. Truy cập ổ di động USB được chèn vào và bắt đầu quá trình cập nhật chạy Startup.nsh.
 5. Sau khi quá trình cập nhật BIOS đã hoàn thành thành công, hệ thống sẽ tự động khởi động lại và sẽ mất khoảng 18 phút khi màn hình tắt. Sau thời gian đó, máy chủ sẽ bật lại.
 6. Sau khi khởi động lại và đăng màn hình đầu tiên, máy chủ sẽ khởi động lại lần thứ hai và sẽ mất thêm khoảng 3 phút nữa khi màn hình tắt để kết thúc quá trình cập nhật và nguồn điện trên máy chủ trở lại.

Xác minh cập nhật

01. Sau khi cập nhật cuối cùng đã hoàn thành thành công, khởi động lại hệ thống.
02. Trong khi đăng bài, nhấn Phím khi được nhắc truy cập Tiện ích Thiết lập BIOS.
03. Từ menu chính của Tiện ích Thiết lập BIOS, nhấn phím để tải mặc định BIOS.
04. Nhấn phím để Lưu thay đổi và thoát mặc định BIOS.
04. Tại menu chính, xác minh bản sửa đổi BIOS là chính xác.
05. Di chuyển tệp tin vào menu QUẢN LÝ MÁY CHỦ và nhấn Enter.
06. Di chuyển tùy chọn thông tin hệ thống vào Tùy chọn và nhấn Enter.
07. Xác minh bản sửa đổi Chương trình cơ sở BMC là chính xác.
08. Xác minh bản sửa đổi SDR là chính xác.
09. Xác minh bản sửa đổi Chương trình cơ sở ME là chính xác.
10. Cấu hình các cài đặt tùy chọn BIOS mong muốn.
11. Nhấn phím F10 để lưu các thay đổi và thoát.

Phiên bản Chương trình cơ sở CPLD có thể được xác minh trên menu chính BIOS, Main->PFR

Cập nhật Phần mềm Hệ thống đã hoàn tất.

Cảnh báo
KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ điện năng khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

KHÔNG cố gắng hạ cấp phần mềm hệ thống sau khi được tải lên hệ thống.
Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

Tham khảo các tệp Ghi chú Phát hành tương ứng để có danh sách đầy đủ các vấn đề đã biết, cách khắc phục và các yêu cầu chi tiết:

BIOS: Ghi chú phát hành BIOS #####.txt
BMC: Ghi chú phát hành BMC #####.txt
FRUSDR: Ghi chú phát hành FRUSDR ####.txt
CPLD: Ghi chú phát hành CPLD #####.txt

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.