Intel® Killer™ Performance Suite

19779
1/5/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Wi-Fi, trình điều khiển Ethernet và Phần mềm Killer cho các Intel® Killer™ phẩm mới.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 56.5 MB
 • SHA1: AE39D070684545FF559FDA8F94ADE2275D081A66

Mô tả chi tiết

Mục đích

Phiên bản 34.22.1156 của gói Intel® Killer™ Performance Suite cài đặt Windows 10 và Windows® 11* Wi-Fi, Trình điều khiển Ethernet và Phần mềm Killer Networking cho các sản phẩm Intel® Killer sau:

 • 22.190.0.4 cho Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
 • 1.1.3.34 (Windows 10), 2.1.2.3 (Windows 11) cho Intel® Killer™ E3100
 • 10.063.1014.2022 (Windows 10), 1125.010.0720.2022 (Windows 11) cho Intel® Killer™ E3000, E3100G
 • 10.060.0615.2022 (Windows 10), 1168.010.0720.2022 (Windows 11) cho Intel® Killer™ E2500v2, E2600
 • 3.1422.1129.1 cho Phần mềm Kết nối mạng Killer

Lưu ý: Phiên bản Phát hành Phần mềm này không bao gồm các trình điều khiển mới cho Killer E2200, Killer E2400, Killer, E2500, Killer 1525 Wireless, Killer 1535 Wireless, Killer 1435 Wireless hoặc Bộ điều hợp Không dây Killer AX500, nhưng Phần mềm Mạng Killer có thể được cài đặt trên các hệ thống có các bộ điều hợp trên.

Ghi chú:

 • Một số trình điều khiển từ gói này có thể không được cập nhật và giống như gói trước đó. Bạn cần cài đặt gói này để cập nhật bất kỳ phiên bản ổ đĩa nào được đề cập ở trên.
 • Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 và Windows 11 64 bit. Kiểm tra windows 10 của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.