Bộ hiệu năng Intel® Killer

19779
7/20/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt các trình điều khiển Wi-Fi, Ethernet và Phần mềm Killer cho các ® Killer™ của Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 35.7 MB
 • SHA1: 7B57F3E4BAD6EEA1D3B676DE5730BCF5E815C421

Mô tả chi tiết

Mục đích

Phiên bản 3.0.1571 của gói Intel® Killer Performance Suite cài đặt Windows® 10 Wi-Fi, trình điều khiển Ethernet và Phần mềm Killer cho các sản phẩm Intel® Killer sau:

  • 22.60.0.6 cho Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
  • 1.0.2.13 dành cho Intel® Killer™ E3100
  • 10.047.0121.2021 cho Intel® Killer™ E3000, E3100G, E2500, E2600
  • 3.1021.524.1 cho Phần mềm Mạng Killer

Lưu ý: Phiên bản Phát hành phần mềm này không bao gồm các trình điều khiển mới cho Killer E2200, Killer E2400, Killer
E2500, Killer 1525 Wireless, Killer 1535 Wireless, Killer 1435 Wireless hoặc Killer AX500 Wireless
bộ điều hợp.

Ghi chú:

  • Một số trình điều khiển từ gói này có thể chưa được cập nhật và giống với gói trước đó. Bạn cần cài đặt gói này để cập nhật bất kỳ phiên bản ổ đĩa nào được đề cập ở trên.
  • Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 64 bit. Kiểm tra xem Windows 10 của bạn có 32 bit hay 64 bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

  1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn.
  2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.