Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Công cụ bắt đầu đám mây cho các tệp mẫu Azure*

19766
9/2/2021

Giới thiệu

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Công cụ bắt đầu đám mây cho các tệp mẫu Azure*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 95.2 KB
  • SHA1: 4330713E07E44F7482CCB5E4C899F029C2357E3E

Mô tả chi tiết

Giới thiệu

Các lệnh có thể chỉnh sửa để tạo tự động Intel EMA phiên bản mới và tất cả các dịch vụ back-end cần thiết trên đám mây Microsoft Azure.

Bản tải xuống khả dụng

Tải xuống Intel_EMA_Cloud_Start_Tool_for_Azure_Source_Scripts.zip

  • Dòng Windows Server 2019*
  • Dung lượng: 117 KB
  • SHA1: 99606445d1c6b86fa86d6e2d1f9cf71a57f43b0d

Mô tả chi tiết

Các tệp mẫu sau dành cho người dùng nâng cao có thể tùy chỉnh máy ảo của họ và/hoặc cấu hình mặc định của phiên bản Intel EMA trong môi trường Microsoft Azure của họ

Những thay đổi thủ công đối với lệnh mẫu Azure cho phép bạn kiểm soát các cấu hình khác nhau cho máy ảo của mình, chẳng hạn như lựa chọn VM, dung lượng đĩa, giấy phép SQL, v.v.

Những thay đổi thủ công đối với các lệnh PowerShell sẽ cho phép bạn chọn cấu hình mặc định khác trong phiên bản Intel EMA của mình.

Các sửa đổi được thực hiện với rủi ro của riêng bạn. Vui lòng xem giấy phép phần mềm bao gồm để biết giới hạn sử dụng

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí và bảo trì dịch vụ Azure.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.