Intel® Rapid Storage Technology Phần mềm cài đặt trình điều khiển với bộ nhớ Intel® Optane™ (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

19755
4/14/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển đĩa mềm Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) (17.11.0.1000) hỗ trợ cấu hình và cho phép tăng tốc hệ thống với bộ nhớ Intel® Optane™ và bảo trì RAID 0/1/5/10.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10X family*, Microsoft Windows*
 • Kích thước: 11.3 MB
 • SHA256: BC077F9C784305330DF66195FF8C96FCE753B1E370189A6E036005B9E589F7AD

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Windows Update để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp như vậy, không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

SetupRST.exe là trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ nhớ và Lưu trữ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*

Mục đích

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 17.11.3.1010.2 hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng bao gồm:

 • Tăng tốc hệ thống với bộ nhớ Intel® Optane™
 • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10

Để quản lý các chức năng này, hãy tải xuống ứng dụng Quản lý Bộ nhớ và Bộ lưu trữ Intel® Optane™ có trên Microsoft Store

Ghi chú


 • Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 17.11.3.1010.2 hỗ trợ các nền tảng thế hệ thứ 8 và thứ 9 và Celeron bộ xử lý G và Pentium Gold Series.
 • Xem Ghi chú Phát hành hoặc tệp Readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.
 • Để trích xuất tệp RST (tạo tệp .zip) Tham khảo phần 6.3 của tệp Readme : Cài đặt trước trình điều khiển INTEL® RST bằng phương pháp "Tải trình điều khiển".
 • Hỗ trợ bổ sung có thể được tìm thấy ở đây:
 • Hỗ trợ liên quan đến RAID: Trang hỗ trợ Intel® Rapid Storage Technology
 • Hướng dẫn sử dụng và cài đặt bộ nhớ Intel® Optane™
 • Hỗ trợ liên quan đến bộ nhớ Intel® Optane™: Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.