Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ bộ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

19755
10/15/2021

Giới thiệu

Trình điều khiển mềm Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) (17.11.0.1000) hỗ trợ cấu hình và cho phép tăng tốc hệ thống với bộ nhớ Intel® Optane™ và bảo trì RAID 0/1/5/10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 11.2 MB
  • SHA1: 33CCA3CAB5EDC24CBAC3D1CD32D8C97BF4D2EA0B
  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.8 MB
  • SHA1: 1D25006DCBE0F06EF8AA8BA5439BDE3D69265F95
  • Kích thước: 18 KB
  • SHA1: 5BD93D3E07307A4941582D15AEED5AEA921F25D8

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp đó, bạn không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

SetupRST.exe là trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*

Mục đích

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 17.11.0.1000 hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng bao gồm:

  • Tăng tốc hệ thống với bộ Intel® Optane™ hành
  • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10

Để quản lý các chức năng này, hãy tải xuống ứng Intel® Optane™ Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ được tìm thấy trên Microsoft Store

Ghi chú

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.