Intel® SNMP Subagent

19752
3/10/2021

Giới thiệu

Cung cấp chất phụ Của Intel® Simple Network Management Protocol (SNMP) v8.1 build 18

Các bản tải xuống sẵn có

 • SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*, Red Hat Enterprise Linux 7.0*, Red Hat Enterprise Linux 7.2*, Windows Server 2019 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.1*, Windows 10*
 • Kích thước: 96.3 MB
 • SHA1: BC0A5184FD19F0A6B424CCD0A2A846CADD539177

Mô tả chi tiết

SNMP Subagent Intel ® trên các máy chủ được quản lý cho phép bạn giao tiếp bằng Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) với SNMP Subagent bảng mạch cơ bản trên máy chủ được quản lý. Với chất phụ của Intel® SNMP, bạn có thể sử dụng SNMP TRAP và GETs để quản lý các thành phần phần cứng được hỗ trợ.

Nền tảng máy chủ được hỗ trợ

 • Intel® Server Board S2600BP/ S2600BPR
 • Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR
 • Intel® Server Board S2600ST/ S2600STR
 • Intel® Server Board M10JNP2SB
 • Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR
 • Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR
 • Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR
 • Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR
 • Hệ thống ® chủ Intel hỗ trợ dòng sản Intel® Xeon® xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3 / v4
 • Intel® Server Board dựa trên dòng Intel® Xeon® xử lý E5-2600 v5

Các hệ điều hành được hỗ trợ

 • Windows* Server 2012 Enterprise và 2012 R2 EM64T
 • Windows* Server 2016 EM64T
 • RTM trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 (LTSC)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
 • RHEL6*update5 (EM64T)
 • RHEL7 (EM64T)
 • RHEL7.1 (EM64T)
 • RHEL7.2 (EM64T)
 • RHEL7.3 (EM64T)
 • RHEL7.4 (EM64T)
 • RHEL7.5 (EM64T)
 • RHEL7.6 (EM64T)
 • RHEL8.1 (EM64T)
 • SLES* 11 SP4 (EM64T)
 • SLES* 12 SP5 (EM64T)
 • SLES* 15 SP1 (EM64T)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.