Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 8 CM8i7CB, CM8i5CB, CM8i3CB, CM8PCB, CM8CCB

19751
8/31/2020

Giới thiệu

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8i7CB, CM8i5CB, CM8i3CB, CM8PCB, CM8CCB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 138.6 MB
  • SHA1: 5F12D92CA3ED2E2007B83EED746EA3D3997DC180

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 8 CM8i7CB, CM8i5CB, CM8i3CB, CM8PCB và CM8CCB.

Trình cài Intel ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

NOte
Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.