Trình điều khiển bộ đọc thẻ SD cho NUC7CJYH và NUC7PJYH

19748
9/30/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ đọc thẻ SD cho Intel® NUC7PJYH và NUC7CJYH

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 30 MB
  • SHA1: 87459752DF4113B13C11A7CDAB2E9E84337AD66E

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều khiển Bộ đọc thẻ Realtek* cho Intel® NUC7PJYH và NUC7CJYH.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.