Công cụ bắt đầu đám mây Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) cho Azure*

19738
9/2/2021

Giới thiệu

Mẫu để tạo Máy ảo trong Microsoft Azure cho môi trường Intel® EMA mềm.

Mô tả chi tiết


Bản tải xuống khả dụng

Tải xuống Intel EMA CloudStart Tool dành cho Azure 2.0 - Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh.pdf

Áp dụng cho:

· Windows® 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, dòng Windows Server 2019*, Windows 10

· Dung lượng: 544.2 KB

· SHA1: a97e71148b9fa9edf1cef2e81f19b843d7903db7

Mô tả chi tiết

Các liên kết dưới đây sẽ tạo ra một Máy ảo trong Microsoft Azure* với tất cả các dịch vụ nền cần thiết và được tự động Intel EMA đặt với cấu hình mặc định.

Chi phí ước tính dưới đây dựa trên Giấy phép Quyền lợi kết hợp (Windows).

Vui lòng chờ tối đa 30 phút để quá trình xây dựng hoàn thành.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí và bảo trì dịch vụ Azure.

Người dùng nâng cao có thể muốn tùy chỉnh các lệnh thiết lập cho môi trường Azure của họ: Gói nguồn khả dụng để tải xuống tại đây.

Chọn liên kết phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

Triển khai Intel® EMA để đánh giá quy mô nhỏ một máy chủ

(Được khuyên dùng cho tối đa 500 điểm cuối)

Nhấp vào đây (Đây là liên kết bên ngoài đến Microsoft Azure)

Sử dụng mẫu Azure "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] với Windows 2019 và SQLExpress: Ước tính chi phí Microsoft Azure ~80 USD/tháng


Triển khai Intel® EMA để đánh giá quy mô trung bình máy chủ đơn

(Được khuyên dùng cho tối đa 5000 điểm cuối)

Nhấp vào đây (Đây là liên kết bên ngoài đến Microsoft Azure)

Sử dụng mẫu Azure "Standard_D4s_v3" [4CPU 16GB RAM] với Windows 2019 và SQLExpress: Ước tính chi phí Microsoft Azure ~170 USD/tháng

Triển khai Intel® EMA để đánh giá quy mô lớn

(Mẫu nâng cao hỗ trợ triển khai có thể mở rộng)

Nhấp vào đây (Đây là liên kết bên ngoài đến Microsoft Azure)

Chọn giữa "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] và "Standard_D4s_v3" [RAM 4CPU 16GB] với Windows 2019 và Azure SQL Server: Chi phí ước tính của Microsoft Azure ~ 95 đô la - ~ 200 đô la /tháng (thay đổi dựa trên các tùy chọn đã chọn)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.