Công® cụ Bắt đầu Đám mây Intel Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) dành cho Azure*

19738
9/12/2022

Giới thiệu

Tạo phiên bản Intel EMA trong đám mây Microsoft Azure

Mô tả chi tiết

Nền tảng Intel® vPro cung cấp các lợi thế về bảo mật, hiệu suất, ổn định và khả năng quản lý. Intel Endpoint Management Assistant cung cấp khả năng quản lý hệ thống cả trong hệ điều hành và cấp độ phần cứng, dưới hệ điều hành thông qua Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Tìm hiểu thêm

Công cụ Intel EMA CloudStart dành cho Azure cho phép tự động tạo phiên bản Intel EMA với cấu hình cơ bản và tất cả các dịch vụ nền cần thiết trong Đám mây Microsoft Azure. Các tập lệnh có thể tải xuống để cài đặt cục bộ hoặc cho các nhà cung cấp đám mây khác có sẵn tại đây

Intel hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm để tích hợp với Intel EMA để cho phép kiểm soát các tính năng quản lý Intel vPro. Hướng dẫn từng bước để tích hợp và sử dụng các công cụ Intel EMA Cloudstart có sẵn tại msp.intel.com/navigator

Công cụ Intel EMA CloudStart cho Azure yêu cầu tài khoản Microsoft Azure đang hoạt động có quyền tạo máy ảo máy chủ Windows. Bạn chịu trách nhiệm về mọi chi phí và bảo trì các dịch vụ Azure.

Các liên kết bên dưới sẽ mở ra một mẫu Azure, nơi bạn sẽ tạo thông tin đăng nhập quản trị viên Intel EMA, tên máy chủ, v.v. Một máy ảo trong Microsoft Azure * với tất cả các dịch vụ nền cần thiết và cấu hình mặc định của Intel EMA sẽ được tạo. Lưu ý: Công cụ Cloudstart tạo các phiên bản mới của phiên bản Intel EMA hiện tại và không thể được sử dụng để nâng cấp các bản cài đặt hiện có. Các tùy chọn máy chủ và cơ sở dữ liệu được cung cấp dưới đây nhằm mục đích đánh giá chi phí thấp và có thể sử dụng cấu hình hệ điều hành và cơ sở dữ liệu hiện không được hỗ trợ. Vui lòng xem Hướng dẫn Sử dụng và Quản trị Intel EMA <được liên kết bên dưới> để biết các cấu hình được hỗ trợ đầy đủ.

Vui lòng đợi tối đa 30 phút để quá trình xây dựng hoàn tất.

Người dùng nâng cao có thể muốn tùy chỉnh các tập lệnh thiết lập cho môi trường Azure của họ: Mẫu Azure và gói tập lệnh cài đặt có sẵn để tải xuống tại đây.

Chọn liên kết phù hợp nhất với nhu cầu đánh giá của bạn

Mẫu đơn giản hóa

Bấm vào đây để triển khai Intel® EMA trong cấu hình máy chủ đơn

Được đề xuất cho môi trường đánh giá tiền sản xuất

Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Express

Chi phí Microsoft Azure ước tính ~ $ 80- $ 170 / tháng²

Mẫu nâng cao

Nhấp vào đây để triển khai cấu hình máy chủ đơn của Intel® EMA với khả năng mở rộng đa máy chủ

Được đề xuất cho môi trường lớn hoặc nhiều người thuê

Cơ sở dữ liệu: Microsoft Azure SQL

Có thể cấu hình để sử dụng với Active Directory¹

Chi phí Microsoft Azure ước tính ~ $ 170 / tháng²

Mẫu doanh nghiệp

Nhấp vào đây để triển khai cấu hình máy chủ đơn của Intel® EMA với khả năng mở rộng đa máy chủ

Cơ sở dữ liệu: Tùy chọn có thể định cấu hình

Có thể cấu hình để sử dụng với Active Directory¹

Chi phí Microsoft Azure ước tính: Biến dựa trên lựa chọn

Áp dụng đối với:

Windows 10, 64 bit*, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Kích thước: 185,6 KB

Công cụ bổ sung

Tải xuống gói Intel EMA tại đây

Tải xuống Hướng dẫn Sử dụng và Quản trị Intel EMA tại đây

¹Xem Hướng dẫn Quản trị Intel EMA để biết chi tiết về tích hợp Active Directory.

²Chi phí ước tính dựa trên Công cụ tính giá Microsoft Azure giả định mức sử dụng cơ bản. Trải nghiệm của bạn có thể khác nhau.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.