Trình điều khiển NVMe* máy khách cho ® SSD Intel (Microsoft Windows 7*)

19736
9/1/2019

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel® NVMe* 4.4.0.1003 hỗ trợ hệ điều hành Client Intel® SSD dựa trên PCIe* NVMe* và Windows 7*

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: 1F20CB513C03C8EA09865C97AB7D1B940A8018C1
 • Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 234.9 KB
 • SHA1: 09B4D9C31C03015435CC6C0F64E1D37337B9226B
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 226.3 KB
 • SHA1: 6D1D8B455FFADA9C1EA3802F37D8B5322F9FC072

Mô tả chi tiết

Đây là trình điều khiển cuối cùng hỗ trợ hệ điều hành Microsoft Windows 7*. Đối với các hệ điều hành Windows sau này, bạn nên sử dụng trình điều khiển mới nhất có sẵn tại đây

Tổng quan

Trình điều khiển Windows* này có thể được sử dụng để cho phép hệ thống của bạn nhận ra những điều sau:

 • Intel® SSD chuỗi 665p
 • Intel® SSD chuỗi 660p
 • Intel® Optane™ SSD dòng 900P
 • Intel® Optane™ SSD dòng 905P
 • Intel® SSD chuỗi 750
 • Intel® SSD Pro chuỗi 7600p/760p/E 6100p

Đối với các trình điều khiển và phần mềm liên quan đến Intel® Optane™ mềm, hãy xem Phần mềm Intel® Optane™ Giao diện Người dùng Bộ nhớ và Trình điều khiển để Tăng tốc Hệ thống.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.