Intel® QuickAssist Technology điều khiển cho FreeBSD* - HW Phiên bản 1.7

19735
6/6/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều Intel® QAT năng lượng cho Intel® QuickAssist Technology sản phẩm dành cho FreeBSD*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 6.3 MB
  • SHA1: CC711538B6353484BDCDEE296CB6544B67FCA32D

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho FreeBSD*.

Tham khảo phần https://01.org/intel-quickassist-technology thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.