trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology cho Linux* – Phiên bản HW 1.7

19734
5/28/2021

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology mềm dành cho Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 6.3 MB
  • SHA1: 7D38020917B4D488F875E66ADC4CFF207732CF03

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho Linux*.

Tham khảo tập tin README để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Để biết thêm Intel® QuickAssist Technology tài nguyên, vui lòng truy cập Quickassist Technology

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.