Intel® QuickAssist Technology Driver cho Windows * - Phiên bản HW 1.X

19732
8/10/2023

Giới thiệu

Công nghệ Intel QuickAssist (Intel® QAT) cung cấp khả năng tăng tốc mật mã và nén được sử dụng để cải thiện hiệu suất và hiệu quả trên toàn trung tâm dữ liệu. Gói này chứa trình điều khiển công nghệ Intel® QuickAssist cho Windows* cho phiên bản phần cứng 1.X.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 39.4 MB
  • SHA1: 18894DC97FD57A73507470BD6F31D39BD8B5C901

Mô tả chi tiết

Ghi chú phát hành

Hãy xem Phần mềm Công nghệ Intel® QuickAssist dành cho Windows* - Ghi chú Phát hành để biết những thay đổi mới nhất trong bản phát hành này.

Hướng dẫn kỹ thuật

Tham khảo Phần mềm Công nghệ Intel® QuickAssist dành cho Windows* - Hướng dẫn Kỹ thuật để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết và chi tiết kỹ thuật về Intel® QAT.

Tải xuống liên quan

Để biết thêm tài nguyên về Công nghệ Intel QuickAssist, hãy truy cập Công nghệ Intel QuickAssist (Intel®® QAT)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.