trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology cho Windows* – Phiên bản HW 1.7

19732
3/9/2023

Giới thiệu

Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cung cấp khả năng tăng tốc mật mã và nén được sử dụng để cải thiện hiệu suất và hiệu quả trên trung tâm dữ liệu. Gói này chứa trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology hành dành cho Windows* cho Phiên bản Phần cứng 1.7.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 39 MB
  • SHA1: 09F0F2325C945E3BA6AB85078FEB1B5D93F840E0

Mô tả chi tiết

Ghi chú phát hành

Kiểm tra Trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology mềm dành cho Windows* - Ghi chú phát hành cho những thay đổi mới nhất trong bản phát hành này.

Hướng dẫn kỹ thuật

Tham khảo Hướng dẫn sử Intel® QuickAssist Technology mềm dành cho Windows* - Hướng dẫn kỹ thuật để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết và chi tiết kỹ thuật về Intel® QAT.

Tải xuống liên quan

Để biết thêm Intel® QuickAssist Technology tài nguyên, hãy truy cập Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.