Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710 & LAPBC510 - Gói trình điều khiển

19731
8/26/2022

Giới thiệu

Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710, LAPBC510

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 2.3 GB
 • SHA1: 363190B9D2F6962E26849B84971B8D53AE7A0DAF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710 & LAPCÁ NHÂN510, cho Windows® 10 & Windows 11* - tháng 8 năm 2022.

Lưu ý

Các trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 phải được cài đặt theo một thứ tự nhất định, như được hiển thị trong hướng dẫn cài đặt trình điều khiển, vì vậy trình điều khiển sẽ không khả dụng thông qua trình điều khiển Intel® Driver & Support Assistant.

Nội dung gói trình điều khiển - Táo bạo là mới

Chỉnh sửa hướng dẫn cài đặt, thêm nhu cầu cài đặt Dịch vụ Intel NUC Software Studio mềm.

Bao gồm các trình điều khiển và các phiên bản sau:

 • Audio_InstallPackage - 1,4
 • Bluetooth - 22.110.0.2
 • Máy ảnh - 60.22000.6.5560
 • Chipset - 10.1.18793.8276
 • Công nghệ điều chỉnh động (DTT) - 8.7.10801.25109
 • Đồ họa - 31.0.101.3222
 • GNA_Scoring_Accelerator - 3.0.0.1400
 • HID_Event_Filter-Win10 - 2.2.1.386
 • Integrated_Sensor_Hub_(ISH)-Win10 - 5.4.1.4474
 • Intel_Context_Service_(ICSS)-Win10 - 8.7.10700.22502
 • Intel NUC Software Studio dịch vụ- 1.16.32.0
 • iTouch_THC_Base_Driver-Win10 - 3.0.101.258
 • KB_LED_Service-Win10 - 1.0.0.5
 • ME - 15.0.35.1898
 • Serial_IO - 30.100.2198.8
 • Thunderbolt - 1.41.1193.0 (84)
 • Bàn di chuột - 27.2.85.9
 • Không dây - 22.110.0.2

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.