Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

19730
1/12/2021

Giới thiệu

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 8 CM8v7CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8i5CB, CM8i5CB, CM8i3CB, CM8PCB. CM8CCB

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 200.2 KB
  • SHA1: F3CB5D62F6EE3A54B6417A33C9CF8DD5CD9902A7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) và chương trình cơ sở. Trình điều khiển Intel TXT cần thiết cho Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật của nền tảng.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.