Intel® Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Dòng sản phẩm Intel® NUC11PA.

19727
2/17/2022

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 & Windows 11* cho Dòng sản phẩm Intel® NUC11PA.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 13 MB
 • SHA1: 0F243EF6D4F4C1DE22EE53F6B80989A0AF803C8D
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 3.1 MB
 • SHA1: 9CDF8BD0BC24341C36CAEC17C144278AEF73E5E1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST
 • Intel® Optane™ nhớ

Lưu ý:

Trước khi cài đặt trình điều khiển RST, hãy đảm bảo rằng VMD được bật trong BIOS.

Tệp nào để chọn?

Phương án 1:

 • Tải xuống và giải nén RST-WinX-XXX.zip và thực hiện SetupRST.exe
 • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và Bộ nhớ Intel® Optane.

Tùy chọn 2:

Sử dụng RST-f6vmdflpy-WinX-XXXX.zip trong quá trình cài đặt hệ điều hành để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

 • Chipset Chế độ SATA phải được đổi thành RAID hoặc Công nghệ Intel® Optane trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.