Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC11PA

19727
1/12/2021

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC11PA

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 2.9 MB
 • SHA1: 8D976B9744A44FA7AC469014718AD956CD3D38C7
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 22 MB
 • SHA1: 0756C8807BEFE21C0B0C14938FDA8E79739B1628

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

  • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
  • Intel® RST
  • Intel® Optane™ nhớ

Lưu ý:
Trước khi cài đặt trình điều khiển RST, hãy đảm bảo rằng VMD được bật trong BIOS.

Những tập tin nào để chọn?

Phương án 1:

 • Tải xuống và giải nén RST-Win10-18.0.1.1138_2.zip và thực hiện SetupRST.exe
  Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và Bộ nhớ Intel® Optane.

Tùy chọn 2:

1) Sử dụng RST-f6vmdflpy-Win10-18.0.1.1138.zip trong quá trình cài đặt hệ điều hành để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

 • Chế độ SATA chipset phải được đổi thành RAID trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.