Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19723
1/11/2021

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm dành cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 14.1 MB
 • SHA1: 32740DDC8A1496EA8086EA2BEDB613513FA2668F
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 6.7 MB
 • SHA1: C9EF7E7DC5BFE09487205B86F3B2BFB8AE2E9092

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST

Những tập tin nào để chọn?

 • RST-Win10-64_8.1.1.1033.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và Bộ nhớ Intel® Optane.
 • RST-F6Floppy-18.1.1.1033.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.