Động cơ Quản lý Intel® điều khiển doanh nghiệp cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19721
1/10/2021

Giới thiệu

Cung cấp Động cơ Quản lý Intel® điều khiển doanh nghiệp cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 221.7 MB
  • SHA1: 89E330DBA21953D07597D374E6D38049A77EC5C0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận điện toán Intel® NUC CM11EBv716W và CM11EBv58W.

Lưu ý: Không sử dụng trình điều khiển Management Engine này cho Bộ phận điện toán Intel NUC CM11EBi716W, CM11EBi58W, CM11EBi38W và CM11EBC4W

Trình cài Intel ME phát hiện các chức năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.