Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19720
1/10/2021

Giới thiệu

Cung cấp Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 437.3 MB
  • SHA1: 0BD92496BFF8D6627BCD11FDD028C8A99E6B53AD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ phận điện toán Intel® NUC CM11EBi716W, CM11EBi58W, CM11EBi38W và CM11EBC4W .

Lưu ý: Không sử dụng trình điều khiển Management Engine này cho Bộ phận điện toán Intel NUC CM11EBv716W và CM11EBv58W

Trình cài Intel ME phát hiện các khả năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.