Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19718
1/10/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology hành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 12.3 MB
  • SHA1: 32F8DB33069B6F1EDCE7CA55CE3B51FC20ACE58C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển Bluetooth® hành cho Bộ điều hợp Intel® Bluetooth được cài đặt trong các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.