Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19718
1/10/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology hành cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 36.5 MB
  • SHA1: BFC9689C43C8B2238982C7AE1DB1BD3E8CA31699

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển Bluetooth® mềm cho bộ điều hợp Intel® Bluetooth được cài đặt trong các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.