Intel® Wireless Technology-Based Driver cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19717
12/10/2020

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Intel® Không dây cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 30.5 MB
  • SHA1: 9DB29B56A55B017B8CC89491A44D867229DBF1FC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển không dây cho Bộ điều hợp Không dây Intel® trong Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.