Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19716
9/15/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10, 64-bit*, Windows 10* (RS3), Windows 10* (19H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (RS4), Windows 10* (19H1)
  • Kích thước: 431.1 MB
  • SHA1: 08A8B1B723AF2E8E9E77A77894951C9560EAE287

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.