Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc chấm điểm cho NUC11TN

19713
1/10/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này Intel® GNA trình điều khiển Bộ tăng tốc chấm điểm cho Intel® NUC11TN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 52.5 KB
  • SHA1: 9E2DEFA1580EADC070CE65BAFFE3ADE3E85FD780

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều Intel® GNA Gia tốc Chấm điểm cho các sản phẩm Intel® NUC.

Mục đích của Intel GNA là giảm tải CPU trong một số tính toán. Mục đích sử dụng chính (nhưng không giới hạn) là tên miền Nhận dạng giọng nói tự động.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén gói trình điều khiển này.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp gna.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.