Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho NUC11TN

19712
1/10/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này Thunderbolt™ 3 trình điều khiển DCH cho Intel® NUC11TN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 32.2 MB
  • SHA1: 94A16347BAEEFA4B9D5E15718E7FE26F4CDE8C5D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển bus Thunderbolt™ tương thích DCH cho các sản phẩm Intel® NUC với Thunderbolt. Trình điều khiển này là bắt buộc nếu bạn định kết nối các Thunderbolt bị mới.

Trình điều khiển DCH là gì? Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Cách cài đặt

Nhấp đúp Thunderbolt™ Trình cài đặt phần mềm.exe.

Lưu ý

Trung Thunderbolt điều khiển của bạn sẽ tự động tải xuống sau khi trình điều khiển được cài đặt và nếu bạn đang kết nối với Internet. Nếu không, bạn có thể tải xuống từ liên kết này: Thunderbolt mềm Trung tâm Điều khiển (có sẵn trên Microsoft Store)

Trung tâm Thunderbolt cho phép bạn phê duyệt và quản lý các thiết Thunderbolt của bạn.

Một số bộ phận IT có thể có chính sách nhóm ngăn bạn tải xuống các ứng dụng từ Windows Store. Họ có thể chọn thiết lập một cửa hàng riêng với các ứng dụng đã được chấp thuận. Xem phần sau để biết thêm thông tin:

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.