Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho NUC11TN

19711
1/10/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài Intel® Ethernet điều khiển kết nối mạng (LAN) cho Intel® NUC11TN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.5 MB
  • SHA1: B30AE1EC365C21753B956AA8703B4A34C04F04B7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa trình điều Intel® Ethernet kết nối mạng (LAN) cho Intel® NUC11TN.

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải xuống và giải nén LAN-Win10-1.0.2.6.zip.
2. Nhấp chuột phải vào tệp "e2f68.inf", chọn Cài đặt.
3. Đọc và làm theo hướng dẫn trên cửa sổ pop-up.
4. Nhấp vào Cửa sổ "Thao tác hoàn thành thành công".

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.