Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

19710
2/22/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 & Windows 11* cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 208.5 KB
  • SHA1: 4C5A490C3012F6F08B411B691587884898413D8E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

Lưu ý

Nếu bạn cần trợ giúp cài đặt trình điều khiển này, xem Cách cài đặt Trình điều khiển mà không có tệp .exe.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.