Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC11PHKi7C

19709
1/13/2021

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC11PHKi7C

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 22 MB
 • SHA1: A7731B98BC06684E9EA5C30340FD58A390E697BD
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 2.9 MB
 • SHA1: 48A603A106BD52C255F46C3DB39ECA838BA93C02
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 31.9 MB
 • SHA1: 12D7922110CFE4D7C4CBE29E2D3C2E7EF991001D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

  • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
  • Intel® RST
  • Intel® Optane™ nhớ

Lưu ý:
Trước khi cài đặt trình điều khiển RST, hãy đảm bảo rằng VMD được bật trong BIOS.

Những tập tin nào để chọn?

Phương án 1:

 • Tải xuống và giải nén RST-Win10-18.0.1.1138.2.zip và thực hiện SetupRST.exe
  Hỗ trợ các tính năng tiên tiến như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology tập (Intel® SRT) và Bộ nhớ Intel® Optane.

Tùy chọn 2:

1) Sử dụng RST-F6Floppy-18.0.1.1138.2.zip trong quá trình cài đặt hệ điều hành để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.
2) Tải xuống và giải nén RST_UI_18.0.1017.0.zip và sau đó nhấp chuột phải vào DSIM_INSTALL_HSA_1017.bat, chọn "Chạy với tư cách Quản trị viên"

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.