Realtek * Trình điều khiển thẻ SD cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Intel® NUC 11 Bộ dụng cụ dành cho người đam mê &; Máy tính mini - NUC11PHKi7

19708
3/9/2023

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển thẻ SD Realtek * cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ dành cho người đam mê Intel® NUC 11 &; PC mini - NUC11PHKi7

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 14.5 MB
  • SHA1: 76F649DAD29A0D55EF6B69558C48CBB1CBB57FC6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển thẻ SD Realtek * cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ dành cho người đam mê Intel® NUC 11 &; Máy tính mini - NUC11PHKi7.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.