Trình điều khiển Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) cho Windows® 10 64-bit và Windows* 11 cho NUC11TN[X]v5 và NUC11TNH[X]v7

19704
2/2/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) cho Windows® 10 64-bit và Windows* 11 cho NUC11TN[X]v5 và NUC11TNH [X]v7

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 66.8 KB
  • SHA1: EA1027084623571979F19830C4BFD86A23C21F74

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) và chương trình cơ sở. Trình điều khiển Intel TXT cần thiết cho Tính năng khởi động an toàn và các tính năng bảo mật của nền tảng.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.