BIOS Update [TNTGL357]

19698
8/6/2022

Giới thiệu

This download record contains options for updating the Intel® Aptio* V UEFI Firmware BIOS core for Intel® NUC Boards/Kits NUC11TN[x]i3, NUC11TN[x]i5, NUC11TN[x]i7.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 14.6 MB
 • SHA1: 1FC05907E133665131EA5F76FE0A7E6D53AC1A53
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 25.1 MB
 • SHA1: DA87FDF88562A7AF3317CDB2BE4A2CC53D70D18D
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.8 MB
 • SHA1: 0A0067F30A4EEFE8B9640704255E394B30BD944C
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14 MB
 • SHA1: C48E287269D14E7A5E99E50D587F8B6C41A6DC6D

Mô tả chi tiết

Purpose
This download record provides options for updating the BIOS for Intel® NUC NUC11TN[x]i3, NUC11TN[x]i5, and NUC11TN[x]i7. You only need to download one.

The readme file includes BIOS update instructions for advanced users. If you need complete step-by-step instructions on how to use each of these BIOS update methods, refer to BIOS update instructions.

Which file should I choose?

 • Express BIOS update [TNTGL357.0067.EBU.exe] - Self-extracting Windows*-based update file, designed to be used on Windows systems.
 • F7 BIOS update [TN0067.CAP] - .CAP file to be used for F7 BIOS Update method. It requires a USB flash device.
 • UEFI BIOS update [TNTGL357.0067.UEFI.zip] - Allows you to update the BIOS from the EFI Shell. It requires a USB flash device.
 • BIOS Recovery [TNTGL357.0067.RECOVERY.zip] - In the unlikely event that a BIOS update is interrupted, it's possible the BIOS may be left in an unusable state. Use the recovery BIOS update to recover from this condition. It requires a USB flash device. Follow the recovery instructions in the Readme file.  

What’s new in this release?
See the release notes for installation instructions, supported hardware, what's new, bug fixes, and known issues in this BIOS version.

Not sure if this is the right BIOS for your Intel® NUC?
Run Intel® Driver & Support Assistant to automatically detect updates.

Related topic
Troubleshooting BIOS Issues

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.