Trình điều khiển DCH đồ họa Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC thế hệ thứ 11

19697
7/29/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC với CPU thế hệ thứ 11

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10, 64-bit*, Windows 10* (RS3), Windows 10* (19H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (RS4), Windows 10* (19H1)
 • Kích thước: 413.9 MB
 • SHA1: F053987A540BD6D93F310040A902B2956E1FAE15

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC11PHx, NUC11PAx và NUC11TNx

Trình điều khiển DCH là gì? Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Ghi chú

 • Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trình điều khiển đồ họa, hãy xem bài viết: Thông báo lỗi xuất hiện khi cài đặt Intel Graphics Driver 26.20.100.8141 hoặc Mới hơn.
 • Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đềxuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709) (RS3)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm2018 (1803) (RS4)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10năm 2018 (1809) (RS5)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 10 năm 2020 (20H2)

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.