Động cơ Quản lý Intel® điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho NUC11PHKi7C và NUC11PHKi7CAA

19696
1/13/2021

Giới thiệu

Cung cấp Động cơ Quản lý Intel® điều khiển linh kiện cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC11PHKi7C và NUC11PHKi7CAA

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 119.9 MB
  • SHA1: 56A542AA981488EFBF99FB19BEC277F4134DC628

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC11PHKi7C và NUC11PHKi7CAA

Trình cài Intel ME phát hiện các khả năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Phiên bản gói xuất hiện trong Ứng dụng & Tính năng: 2037.15.0.1840
Phiên bản trình điều khiển xuất hiện trong Trình quản lý thiết bị: 2040.100.0.1029

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.