Intel® NUC Software Studio vụ dành cho các sản phẩm Intel® NUC

19691
9/21/2022

Giới thiệu

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio mềm đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính mini Intel® NUC, Bộ dụng cụ hoặc Máy tính xách tay

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.9 MB
  • SHA1: 7F59E72EC79FB148AC7AE5B36C72AD4E6CDA4E18

Mô tả chi tiết

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio cứng đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính mini Intel® NUC, Bộ dụng cụ hoặc Máy tính xách tay.
Hướng dẫn cài đặt dịch Intel® NUC Software Studio vụ:
  1. Tải xuống và giải nén Intel NUC Software Studio dịch vụ-vX.X.X.XX.zip
  2. Nhấp đúp vào NSSServiceInstaller để cài đặt trình điều khiển Hiệu suất và phần mở rộng trình điều khiển Hiệu suất.
Công nghệ Intel® NUC Software Studio cấp một giải pháp chung bằng cách kết hợp tất cả các tính năng phần mềm có sẵn trong Intel® NUC, Máy tính xách tay NUC và Bộ phận NUC.
Intel® NUC Software Studio hiện có trên Microsoft Store.*
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, hãy xem Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.