Dịch vụ Intel® NUC Software Studio dành cho Windows® 10 64 bit & Windows 11* dành cho Sản phẩm Máy tính xách tay Intel® NUC

19691
12/13/2022

Giới thiệu

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio là bắt buộc để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio đều hoạt động đầy đủ khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính xách tay Intel® NUC

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA256: D9B7A8D4A2623ED73DE752A077E4B217487BB802379BD969026E88AC4DC3CA09

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo ngừng sản xuất máy tính xách tay NUC để biết thêm thông tin.

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio là bắt buộc để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio đều hoạt động đầy đủ khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính mini Intel® NUC, Bộ hoặc Máy tính xách tay.
Hướng dẫn cài đặt Dịch vụ Intel® NUC Software Studio:
  1. Tải xuống và giải nén Intel NUC Software Studio Service-vX.X.X.XX.zip
  2. Bấm đúp vào NSSServiceInstaller để cài đặt trình điều khiển hiệu suất và phần mở rộng trình điều khiển hiệu suất.
Intel® NUC Software Studio cung cấp một giải pháp chung bằng cách hợp nhất tất cả các tính năng phần mềm có sẵn trong Intel® NUC, Máy tính xách tay NUC và NUC Element.
Intel® NUC Software Studio có sẵn trên Microsoft Store.*
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, hãy xem Hướng dẫn sử dụng đính kèm.
Sản phẩm được hỗ trợ
  • Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC
  • Phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E - CMCN1CC

Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Windows 11 phiên bản 21H2
  • Windows 10 phiên bản 21H1

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.