Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cho Windows* cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 62X

19678
11/24/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® QAT điều khiển tuyệt vời cho Intel® Server Board sản phẩm dòng S2600WF, S2600BP và S2600ST.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 43.7 MB
  • SHA1: B1C5C68E16AAB85E9EAABD1A0A57E57A9A8B7A49

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống Trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho Windows*.

Tham khảo tập tin README để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Ghi chú quan trọng
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho máy tính Intel Server Board:

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.