Hệ thống Máy chủ Intel® Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng M20MYP cho UEFI

19666
4/13/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP dành cho UEFI.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 31 MB
 • SHA1: 8F0CECCA24E6B3C9EF89997F3996BCA1B21839EE

Mô tả chi tiết

Sản phẩm được hỗ trợ

Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP

Xem bản demo về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP.

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

BIOS hệ thống - X.02.0225
Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.339
Chương trình cơ sở BMC - 2.42.d0b788a4
FRUSDR - 0,03 trở lên

Không truy cập được ngăn xếp chương trình cơ sở cần thiết, có thể gây ra kết quả không mong muốn.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - R02.01.0013
 • ME Firmware - 04.01.04.423
 • Firmware BMC - 2.48.ce3e3bd2
  • Lưu ý: Bắt đầu từ BMC 2.48.ce3e3bd2 thực hiện các quy tắc bảo mật mới về độ phức tạp của mật khẩu, vui lòng tham khảo TA-1161 để biết thêm chi tiết.
 • FRUSDR - 1,80

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

 • iFlash32_V14_1_Build15
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build17

Để xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.
Nhấp vào liên kết Đọc Tôi (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung giản thể.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.